Naar goede gewoonte: leesbaar en leerrijk

De redactie van Ad Rem probeert voor elk nummer actuele thema’s en interessante auteurs te vinden. Ook dit keer zijn we daar volgens ons in geslaagd. Ruben Peeters toont hoe een organisatie haar duurzame initiatieven als marketinginstrument kan inzetten. Peter Van Rompaey werpt een kritische blik op de communicatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de nieuwe […]

Ad Rem 2023-2 intro Klokkenluider

In mijn studentenjaren gaf ik les aan anderstaligen. Toen zeiden we nog ‘gastarbeiders’ maar misschien is dat vandaag niet meer helemaal oké. En was iedereen wel zo gastvrij voor die mensen?

Ad Rem 2023-2 intro Oorlogsmetaforen

Je hoort woorden als ‘oorlog’, ‘strijd’ en ‘gevecht’ vaak in situaties die niets te maken hebben met daadwerkelijke oorlogsvoering. Hoewel die woorden bedoeld zijn om de ernst en het belang van de situatie te benadrukken, wekken ze angst en vrees op. Kan het anders?

Ad Rem 2023-2 intro SMART

In duizenden organisaties liggen op dit moment jaarplannen klaar om dit jaar mee aan de slag te gaan. Allemaal jaarplannen vol doelstellingen, heel vaak SMART-doelstellingen. SMART is een acroniem dat u zou helpen om doelstellingen te formuleren. En laat die hulp nu meer dan welkom zijn. Doelstellingen formuleren is namelijk niet eenvoudig. Alleen is het […]

Ad Rem 2023-2 intro Eerstegeneratie

Een team van taalkundigen van de KU Leuven selecteerde uit een groot corpus met authentieke sollicitatiegesprekken zeven gesprekken met eerstegeneratiemigranten. De gesprekken werden bij verschillende bedrijven in België opgenomen. De onderzoekers maakten een gedetailleerde analyse van de talige mechanismen in die gesprekken. De studie heeft enkele inzichten opgeleverd die van belang kunnen zijn voor leidinggevenden […]

Ad Rem 2023-2 intro NFT

We lezen in de media geregeld berichten over NFTs. Wat zijn dat precies  en hoe kunnen ze in een marketingstrategie geïmplementeerd worden? We bekijken de huidige en de toekomstige toepassingen ervan.

Modern kleurtje en actuele thema’s

Traditiegetrouw steekt een nieuwe jaargang in een nieuw kleurenpalet. We hopen dat u het een goede keuze vindt. In het eerste nummer van 2023 komen twee thema’s aan bod, die de voorbije weken de media overspoeld hebben. Karen Deschamps, lid van de werkgroep Genderinclusief taalgebruik van de Taalunie, geeft tips over hoe we genderbewust kunnen […]

Ad Rem 2023-1 intro Klokkenluider

Ik moet voor mijn jongste dochter een appeltaart bakken. Een appeltaart is in ons gezin – met drie taalkundigen – de lekkere sanctie voor een dt-fout. Het zorgt voor het nodige (leed)vermaak maar kom, het houdt ons scherp. Toch wordt er in de familie Van Gerwen af en toe een appeltje geschild en een bolletje […]

Ad Rem 2023-1 ChatGPT (recht)

De snelle verspreiding en het gebruik van generatieve AI-systemen, zoals ChatGPT of Dall-E, leiden tot heel wat professionele, maatschappelijke en juridische vraagstukken. Een van de meer prangende juridische vraagstukken heeft betrekking op het auteursrecht. In dit stuk ga ik kort in op enkele aandachtspunten onder het Belgische en Europese auteursrecht. Daarbij kijk ik naar de […]

Ad Rem 2023-1 intro ChatGPT

De snelle opkomst van kunstmatige intelligentie en machine learning heeft de manier waarop we communiceren grondig veranderd. Maar hoe precies? En wat zijn de ethische en auteursrechtelijke implicaties van deze nieuwe technologie?