Algemene voorwaarden

1. Algemeen
– Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van de VVZC. De voorwaarden staan op de website van de VVZC vermeld.
– Tenzij het anders is overeengekomen, worden de voorwaarden van derden niet door de VVZC erkend.
– De VVZC garandeert dat het geleverde product of de geleverde dienst aan de overeenkomst beantwoordt.

2. Levering
– Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
– Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen dus geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
– Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
– Alle prijzen op de site zijn in euro en zijn van btw vrijgesteld.

4. Gegevensbeheer
– Als u bij de VVZC een product of een dienst koopt, worden uw gegevens in een database opgenomen. De VVZC respecteert uw privacy en zal uw gegevens niet aan derden doorgeven.
– De VVZC behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk.
– De VVZC gebruikt soms een mailinglijst. De mailings bevat instructies om u van die lijst uit te schrijven.

5. Garantie
– De VVZC garandeert dat de geleverde producten en diensten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals die bij de koopovereenkomst zijn bedoeld..
– Als klachten van de afnemer volgens de VVZC gegrond zijn, zal de VVZC de geleverde zaken vervangen. Dat geldt geldt niet als de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of onzorgvuldig behandeld zijn.

6. Overeenkomst
De VVZC kan zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten weigeren of uitsluitend aanvaarden nadat het verschuldigde bedrag betaald is..