Communicatie als spanningsreductie: luisteren naar ruis
Bekijk dit nummer
Naar goede gewoonte: leesbaar en leerrijk
Bekijk dit nummer
Genderbewust schrijven
Bekijk dit nummer
Previous slide
Next slide

Over VVZC

Sinds de oprichting, ondertussen meer dan 30 jaar geleden, streeft de VVZC naar een grotere professionalisering van de zakelijke communicatie in Vlaanderen. De vereniging biedt een praktijkgerichte ontmoetingsplek voor communicatieprofessionals uit het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs.

VVZC-leden krijgen zes keer per jaar het leuke tijdschrift Ad Rem met actuele informatie over zakelijke communicatie in de bus. Ze kunnen ook voordelig deelnemen aan studiedagen van de VVZC en van Kortom.

Sinds de oprichting van de vereniging verschijnt zes keer per jaar het ledenblad Ad Rem. In de eerste jaargangen ging in lijn met de doelstellingen de aandacht vooral naar taalzorg. Geleidelijk aan werd de aandacht verruimd naar zakelijke communicatie in de ruimste betekenis van het woord.